• Werkzaamheden nieuwe velden gestart

    Zoals vorige week al aangekondigd, is Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. vandaag gestart met de voorbereidende werkzaamheden in verband met de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden.

    De verwachting is dat de nieuwe velden begin augustus in gebruik kunnen worden genomen.

    We houden de leden de komende weken op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

    Namens het bestuur,
    John Maassen