• Update Corona: voortgang Focus '07 Corona-werkgroep 'terugkeer op de sportvelden'

  Beste allemaal,

  N.a.v. de Corona-berichtgeving van de 22e inzake de lichte versoepeling van de maatregelen, is er binnen onze club een werkgroep actief gegaan om te bezien hoe we gefaseerd kunnen terugkeren op onze sportvelden. Voor ons als vereniging geldt daarbij de volgende gemeentelijke context:

  - De gedeeltelijke openstelling van de buitensportaccomodaties (en ook die van ons Sportpark Parijsch) gebeurt niet eerder dan 29 april.

  - De gemeente Culemborg bepaalt de openings- en sluitingstijden van alle sportaccommodaties.

  - De strenge maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, moeten worden nageleefd.

  De werkgroep bereidt dus een plan voor dat ingeleverd wordt bij de gemeente. De gemeente bepaalt uiteindelijk wat er kan / moet gebeuren, zo mogelijk op 28 april a.s. 

  Alle teamleiders van de teams t/m 18 jaar hebben vandaag een app ontvangen van de JC en TC. Hierin is o.m. gevraagd te inventariseren of men de training wil hervatten (nogmaals, of we de sportvelden ook echt op kunnen, is aan de gemeente). Ook deze input neemt de werkgroep mee in de planvorming. Overigens geldt: trainers en spelers worden uiteraard niet verplicht om te trainen.

  Volgende week wordt er in ieder geval nog niet getraind.

  Zodra er weer meer informatie is die gecommuniceerd kan worden, dan zullen we dat via onze mediakanalen verspreiden.

  De Focus'07 Corona-werkgroep 'terugkeer op de sportvelden'
  Sandra, Joey en Daniƫl