• Status nieuwe kunstgrasvelden

  De gemeenteraad van Culemborg heeft vorig jaar besloten dat de huidige twee natuurgrasvelden van Focus ‘07 medio 2020 worden vervangen door twee nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infield.

  Voorbereidingen
  De voorbereidingen voor de aanleg van deze twee nieuwe kunstgrasvelden zijn in volle gang. Namens het bestuur en de Accommodatiecommissie van Focus ’07 overleggen John Maassen en Pieter Helmond geregeld met vertegenwoordigers van de gemeente Culemborg, de externe adviseur Newae en de aannemer Van Wijlen. John en Pieter worden hierbij ook ondersteund door enkele leden die samen de tijdelijke commissie “Nieuwe kunstgrasvelden” vormen. Hierin zitten Jan de Blécourt, Tim Ranshuysen, Frank de Ligt en Priscilla van Lint.

  Onderzoeken/ontwerp
  Inmiddels hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. O.a. naar de kwaliteit en samenstelling van de ondergrond/zand, bestemmingsplan, milieu en drainage. Ook is het ontwerp, nodig voor de bouwconstructie, en de planning op hoofdlijnen al gereed. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met maatregelen om verspreiding van microplastics (korrels rubbergranulaat) tegen te gaan. Voorbeelden zijn de aanleg van opstaande randen langs de velden en uitloopmatten.

  Wij hebben een overzicht gekregen van voetbalverenigingen waar nieuwe kunstgrasmatten liggen waaruit wij kunnen kiezen. Meerdere van deze clubs zijn door een delegatie van Focus ‘07 bezocht. Enkele clubs zullen de aankomende weken ook nog worden bezocht. Voor het einde van deze maand neemt het bestuur een besluit over de aan te leggen soort kunstgrasmat.

  Planning
  De planning is dat de aannemer Van Wijlen vanaf maandag 25 mei start met werkzaamheden op veld 4 en vanaf maandag 1 juni met veld 3. Hierbij is rekening gehouden met de data van de reguliere competitie en de geplande toernooien. Het streven is dat de nieuwe kunstgrasvelden begin augustus van dit jaar worden opgeleverd. Dan kunnen we ruim voor de aanvang van het seizoen 2020/21 gebruiken maken van de nieuwe velden. 

  De velden 1 en 2 zullen volgens de meerjarenbegroting van de gemeente Culemborg medio 2022 worden vervangen. 

  Wij zullen de leden informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook zal in de algemene ledenvergadering in mei worden stilgestaan bij de voortgang van de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden.

  Namens het bestuur en de Accommodatiecommissie van Focus ’07
  John Maassen