• Ontsluiting Sportpark Parijsch tussen 4 mei t/m 19 mei 2019

  De firma Mourik is gestart met werkzaamheden aan de Prijsseweg. Doel van de werkzaamheden is om een fietspad aan te leggen vanaf de Diefdijk naar de Laan naar Parijsch. 

  In week 19 en 20 van dit jaar zullen werkzaamheden uitgevoerd gaan worden die de ontsluiting van ons sportpark zullen belemmeren. Concreet houdt dit in dat:

  1. Ons park op werkdagen niet bereikbaar is met de auto en
  2. Ons park in op de zaterdagen en zondagen wel bereikbaar is. Dit kan dan uitsluiten via de Laan naar Parijsch (en niet vanaf de zijde van de Diefdijk).

  Hier vind u een (technische) tekening van de verkeerstechnische maatregelen die genomen worden. De rood-wit gekleurde wegen zijn gestremd. Met de geel gekleurde wegen wordt de ontsluiting aangegeven. 

  Op de tekening is ook aangegeven dat er een tijdelijke parkeerplaats wordt gecreĆ«erd ter plaatsen van de kruising tussen de Laan naar Parijsch en de Distelvlinderlaan. Ouders die kinderen hebben bij SKPC en de deelnemers aan de woensdag-bingo kunnen hier dan parkeren. Zij zullen dan een stukje naar ons clubgebouw moeten lopen.