• Lidmaatschap

  Focus ’07 is een jonge en frisse vereniging, met veel ambitie en vol goede ideeën. 
  Een vereniging waar we je graag als nieuw lid verwelkomen om samen met ons deze ambitie waar te gaan maken en de goede ideeën tot uitvoer te brengen.

  Meld je aan als lid bij onze vereniging door het Inschrijfformulier (pdf) te downloaden en te vullen. Dit formulier kan worden afgedrukt en handmatig worden ingevuld of digitaal worden ingevuld en vervolgens afgedrukt. Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier. Door ondertekening van dit formulier verleen je tot wederopzegging machtiging aan Focus’07 om bedragen wegens contributie, inschrijfgeld en eventuele boetes af te schrijven. 

  Een inschrijving kan uitsluitend worden voltooid door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie, samen met:
  · 1 pasfoto (indien ouder dan 11 jaar)
  · Kopie identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (indien ouder dan 14 jaar)
  · Een ingevuld vrijwilligersparticipatie formulier (pagina 2 van het inschrijfformulier)
  Deze zaken kun je inleveren bij de ledenadministratie, mailen naarledenadministratie@focus07.nl of sturen naar: Postbus 105, 4100 AC Culemborg.

  Een lid is speelgerechtigd na goedkeuring K.N.V.B. (spelerspas). Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het seizoen (30 juni) en wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Bij opzeggingen na 1 juni is het lid de jaarcontributie van het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.

  Aanmelden als vrijwilliger kan door het inschrijfformulier vrijwilliger (pdf) te downloaden, in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@focus07.nl

  Met het wijzigingsformulier (pdf) kun je wijzigingen (adres, telefoonnummer of e-mailadres) doorgeven of het lidmaatschap opzeggen.