• Jeugdcommissie

  De jeugdcommissie is bereikbaar via jeugdcommissie@focus07.nl

  Voorzitter  Jørgen de Kock jdekock@ziggo.nl
  Coördinatoren:    
  O18-O19 Kees van der Zaag cgvanderzaag@gmail.com
  O16-O17 Arthur Meuleman arthur.meuleman@gmail.com
  O14-O15 Bas Broeke basbroeke@gmail.com
  O12-O13 Bobberd van der Linden rwjvanderlinden@hotmail.com
  O10-O11        Dick IJff dickijff@gmail.com
  O8-O9     Sandra Coenmans sandra_coenmans@hotmail.com
  Vrouwen/Meisjes Robert Puddu  vrouwenmeiden@focus07.nl / 
  robertpuddu@hotmail.com


  TAKEN_EN_VERANTWOORDELIJKHEDEN_LEIDERS (pdf)

  Procedure_bij_kampioenschappen_jeugd(pdf)

  Jeugdcommissie Focus ‘07

  Met een fantastische complex, schitterende faciliteiten en een groeiend aantal leden wordt het voor de jeugdcommissie (JC) een steeds grotere uitdaging om het jeugdvoetbal bij Focus´07 in goede banen te leiden. Het belangrijkste is dat jeugdvoetballers met plezier kunnen voetballen en daarbij ook nog leren om beter te kunnen voetballen. Samen met de technische commissie (TC) is dit de taak van de jeugdcommissie.

  Binnen de JC kun je onderscheid maken in een kern en coördinatoren. De kern bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de wedstrijdsecretaris die de continuïteit van de jeugdafdeling bewaken. De coördinatoren faciliteren een jeugdcategorie. Aan het begin van het seizoen wordt aan ieder team een leider en trainer toegewezen. Het kan voorkomen dat er zich vragen voordoen binnen het team die niet door de leider/trainer kunnen worden beantwoord. In zo’n geval kan de coördinator worden ingeschakeld. 

  De jeugdcommissie komt iedere maand bij elkaar waarbij tevens een lid van de technische commissie aanwezig is. In deze vergadering komen zowel actuele zaken als beleidszaken aan bod. Voor actuele zaken kun je denken aan kampioenen (huldiging), toernooien, zaalvoetbal, materialen, speciaal aandacht voor de activiteitencommissie en ontwikkelingen vanuit het hoofdbestuur. 
  Voor beleidszaken kun je denken aan het opleiden van leiders/trainers/scheidsrechters, aandacht voor meisjesvoetbal en een ondersteunende rol bieden aan de technische commissie voor de indeling van de spelers voor het nieuwe seizoen. Helaas komt het ook voor dat er zich situaties voordoen die de club geen goed doen. In dat geval probeert de JC zo snel mogelijk actie te onder nemen en passende maatregelen te treffen.

  Omdat onze vereniging groter wordt, hebben we ook meer kader nodig. De JC is een enthousiast team dat nog nieuw elan kan gebruiken . Heb je interesse informeer dan eens bij één van de JC-leden en help ons om de jeugd van Focus ’07 met plezier te laten voetballen!