• Jeugdcommissie

  Focus’07 wil dat alle leden zich met plezier kunnen ontwikkelen als voetballer en daarbij tegelijkertijd sociale contacten kunnen opdoen in een veilige omgeving. De Jeugdcommissie (JC) zorgt er voor dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is en focust zich daarbij op de in totaal ongeveer 400 jeugdleden.
  Dat zijn de zgn. kabouters (vanaf 4 jaar) tot en met de junioren (JO19). 

  De JC vervult een spilfunctie binnen Focus’07 en bestaat uit een hecht en enthousiast team van jeugdcoördinatoren (JC-ers), die ieder een aantal leeftijdscategorieën onder hun hoede hebben. Binnen de leeftijdscategorieën ontfermen de JC-ers zich zowel over de selectieteams als de breedtesportteams. De voorzitter van de JC vertegenwoordigt deze commissie binnen het bestuur.

  Voorzitter Sandra Coenmans jeugdcommissie@focus07.nl
  JO8-JO9 * Sandra Coenmans coordinator.jo8-9@focus07.nl
  JO10-JO11 Dick IJff coordinator.jo10-11@focus07.nl
  JO12-JO13 Bobberd van der Linden coordinator.jo12-13@focus07.nl
  JO14-JO15 vacant (tijdelijk door voorziiter) coordinator.jo14-15@focus07.nl
  JO16-JO17        Bas Broeke coordinator.jo16-17@focus07.nl
  JO18-JO19     Kees vander Zaag coordinator.jo18-19@focus07.nl

  * inclusief de zgn. kabouters (vanaf 4 jaar)

  De JC komt periodiek bij elkaar voor overleg en daarbij komen zowel operationele zaken als beleidszaken aan bod. Voor het “tackelen” van adhoc zaken vindt in de tussenliggende periode regelmatig informeel overleg plaats; tussen JC-ers onderling, maar bijv. ook met de Technische Commissie (TC) en andere betrokken partijen. 

  Wat doet de JC concreet:
   1. Aan het begin van het seizoen stelt de JC bij elk team een teamleider aan en voorziet hen gedurende het seizoen van belangrijke
       informatie;
   2. De teamleider neemt het voortouw bij organisatorische zaken rondom het eigen team en is daarnaast voor spelers en ouders de
       eerste aanspreekpersoon. Mocht de teamleider iets niet weten of ergens vastlopen, dan kan hij overleggen met de JC-er van de
       desbetreffende leeftijdscategorie. Ook als er binnen het team zaken spelen die niet intern opgelost kunnen worden, dan kunnen
       teamleiders, spelers en ouders een beroep doen op de JC-er. Dan wordt er gezamenlijk en in goed overleg gezocht naar een voor
       alle betrokken partijen zo optimaal mogelijke oplossing;
   3. De JC vervult daarnaast een ondersteunende rol bij het jaarlijkse proces van teamindelingen;
   4. Ook bijvoorbeeld het welkom heten en opvangen van aspirant leden en het i.o.m. de TC toewijzen van nieuwe leden aan een
       team, behoort tot de vele werkzaamheden van de JC. 

  Heb je vragen, zijn er onduidelijkheden of heb je een briljant idee? Meld je dan graag bij de JC-er die verantwoordelijk is voor de categorie waarin jij (of je kind) voetbalt. Heb je interesse om de JC te komen versterken, zou je iets anders voor onze club willen doen of ken je wellicht iemand anders die dit zou willen en kunnen? Informeer dan eens bij één van de JC-leden en help ons om de jeugd van Focus ’07 met plezier te laten voetballen.