• Inroostering kantine en wedstrijdsecretariaat vernieuwd

  Iedere jaar blijkt het komen tot een sluitende bezetting voor de kantine een frustrerende opgave. Aangezien er voldoende leden zijn, zou deze frustratie niet mogen bestaan en zou het ‘runnen’ van de kantine kinderspel moeten zijn.  En als of dat niet genoeg is, is ook op het wedstrijdsecretariaat een tekort aan vrijwilligers ontstaan.

  Maar dit jaar gaat het anders!!

  Om de rest van het seizoen met alle leden van Focus ‘07 deze kantinedienst en de bezetting van het wedstrijdsecretariaat te kunnen invullen op een aangename en vooraf duidelijke wijze, gaan per 1 november de teams de weekenddiensten draaien. i.c. ieder team (lees hier ook: de ouders van spelers) krijgt een weekend toegewezen. Als een team kleiner is dan het aantal diensten in het weekend, dan worden er 2 teams op dat weekend ingepland.

  Wat bereiken we hierdoor met elkaar;
  - meer betrokkenheid,
  - het optrekken als een groep,
  - gezelligheid binnen het team ook buiten het veld,
  - makkelijker om te wisselen onder elkaar als het even niet past.

  Het hoeft geen toelichting dat de bezetting van de kantine en van het wedstrijdsecretariaat bijdragen aan het plezier van ons allemaal op en buiten de velden.

  Woensdagavond 16 oktober 19.30 - 20.30 uur zijn alle teamleiders (incl. trimploegen) uitgenodigd op de club om nader te worden geïnformeerd over deze nieuwe insteek en de komende planning.

  Namens het bestuur,

  Berry Vermeeren (Kantine zaken)
  Daniël Doornik (Secretaris)