• Indelingsproces t.b.v. seizoen 2019-2020

  Middels deze weg willen wij jullie informeren over het proces dat zal plaatsvinden om tot een optimale teamindeling voor volgend seizoen te komen.

   

  Stem huidige trainers:

  De TC (Technische Commissie) zal in maart en april met de trainers van iedere leeftijdscategorie om tafel gaan. Hierin worden alle trainers gehoord (zowel breedtesport- als selectietrainers) en ook teamleiders en jeugdcoördinatoren zullen aanwezig zijn. Het doel van deze bijeenkomsten is een eerste schets te maken over hoe de teams er in het nieuwe seizoen uit moeten komen te zien. Dit geldt voor zowel breedtesport -als selectieteams.

   

  Meetrainen:

  Het gevolg van deze overleggen zal zijn dat we enkele spelers zullen vragen met andere teams mee te trainen. Het doel van deze actie is bevestigd te krijgen dat desbetreffende spelers inderdaad een hoger niveau aan kunnen (er qua niveau bovenuit steken in het huidige team is namelijk geen garantie dat dit toereikend is om mee te kunnen in hoger team). Op deze manier willen we foutmarges in het indelingsproces verder verkleinen. 

   

  Gesprekken selectieteams:

  Eind april / begin mei zullen we met de oude en nieuwe selectietrainers om tafel gaan om de selectieteams verder vorm te geven. Dit naar aanleiding van de spelers die meegetraind hebben met andere teams, het beeld dat de huidige trainers van de spelers hebben en het beeld van de desbetreffende teams dat de nieuwe trainers daarvan hebben (deze laatste zijn momenteel al langs de lijn te vinden mits reeds aangesteld voor volgend seizoen). Ook de jeugdcoördinatoren worden meegenomen in de bevindingen.

   

  Gesprekken breedtesportteams:

  Direct daarna worden de breedtesportteams samengesteld m.b.v. input van breedtesporttrainers en -teamleiders. Ook hier worden de jeugdcoördinatoren meegenomen in de bevindingen.

   

  Indeling door TC:

  Als afronding van bovenstaand proces, zal de TC van Focus’07 de indeling rond maken. De TC heeft als eindverantwoordelijke dus de laatste stem in het indelingsproces. 

   

  Indeling 2019-2020 bekend:

  De TC streeft er naar om in de week van 27 mei tot 2 juni de indeling bekend te maken. Dit geschiedt via de huidige jeugdcoördinatoren/teamleiders/trainers en dan zal de aandacht vooral uitgaan naar de spelers die hoger/lager zijn ingedeeld. Vervolgens zal de indeling ook op de website komen te staan.

   

  Bezwaar of vragen:

  Mocht het zo zijn dat er naar aanleiding van de indeling bezwaren zijn of dat e.e.a. vragen oproept, dan is er op - zaterdag 8 juni 2019 tussen 11.00 en 13.00 uur - gelegenheid om hier met de TC en JC over van gedachten te wisselen in ons clubhuis.

   

  Tenslotte????..

  Zoals ieder seizoen zal de TC in samenwerking met trainers, leiders en jeugdcoördinatoren haar best doen om te komen tot een optimale indeling. Echter dienen de aantallen binnen teams en leeftijdscategorieën uiteindelijk ook te kloppen en dan is het helaas niet altijd mogelijk om aan ieders wensen tegemoet te komen. We rekenen in die gevallen op jullie begrip!

   

  Met vriendelijke groet,

  TC Focus’07