• Gemeenteraad zegt ja tegen extra kunstgrasvelden

  De Gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 januari jl. het Meerjareninvesteringsplan Sport goedgekeurd. Voor Focus’07 betekent dit dat de huidige twee natuurgrasvelden (veld 3 en 4) in de zomer van 2020 worden vervangen door twee nieuwe kunstgrasvelden. De huidige twee kunstgrasvelden (veld 1 en 2) worden medio 2022 vervangen door nieuwe kunstgrasvelden. Dit is heel mooi nieuws voor de club. Daarmee kan de verwachte groei van de leden in de komende jaren worden opgevangen en wordt naar verwachting een ledenstop voorkomen.
  Dit voorjaar wordt door het College van B&W een beslissing genomen over het soort infill-materiaal (rubbergranulaat, kurk of hybride vorm). Hier wordt het bestuur van Focus’07 ook over geraadpleegd.

  Met vriendelijke groet,
  namens het bestuur
  John Maassen
  Voorzitter