• Dringend bericht van bestuur

  Geachte leden,
   
  Tot en met 6 april zal er niet gevoetbald en niet getraind worden op onze accommodatie. Ook de kantine is gesloten.
   
  Als bestuur willen we hier nogmaals benadrukken dat het niet toegestaan is om de velden op te gaan voor een potje voetbal of op doel schieten. We hebben geconstateerd dat nog te vaak mensen zich bevinden op de velden.
   
  We doen er alles aan om het terrein niet toegankelijk te maken. Er zijn extra sloten aangebracht en er komen meer A4tje waarop aangegeven is dat we gesloten zijn.
   
  We verzoeken u als lid om hier aub gevolg aan te geven door niet de velden op te gaan. Ook niet met een klein groepje. De gemeente zal hier streng op handhaven. Laten we het niet zo ver komen want de handhavers hebben wellicht wel iets beters te doen. We zullen hier samen een oogje in het zeil moeten houden.
   
  Zoals eerder aangegeven, het is een zwaar besluit maar volgens ons als bestuur wel te verdedigen. We willen geen risico nemen door onze leden en bezoekers bloot te stellen aan mogelijke besmetting. De maatregel geldt in elk geval tot en met 6 april. Geen voetbal, geen trainingen, kantine dicht en niet het terrein op.
   
  We houden u op de hoogte de komende dagen en hopen op uw begrip.
   
  Namens het bestuur van Focus ‘07
   
  Fouad Sidali
  Voorzitter