• Corona update

  Geachte leden,
   
  Vanavond heeft het kabinet enkele Corona-maatregelen versoepeld, ook ten aanzien van sporten. Op dit moment zijn wij als bestuur druk bezig te bekijken wat dit per 29 april voor ons als voetbalclub kan betekenen. Niet alleen zullen wij rekening houden met de lijn die het kabinet voorstelt, ook de koers die de KNVB gaat volgen nemen wij in overweging. Zodra daarin duidelijkheid komt, kunnen wij verdere acties inzetten. 
   
  Overigens moeten wij daarin ook rekening houden met het feit dat onze velden 3 en 4 binnenkort worden vervangen en daardoor niet bespeeld kunnen worden. Ook aan de velden 1 en 2 zullen enige werkzaamheden plaatsvinden. Wellicht ten overvloede, de velden zijn op dit moment natuurlijk nog gewoon gesloten.
   
  Zodoende is het naast het afwachten op de invulling van bijv. de KNVB dus ook een puzzel op onze eigen club.
   
  Wat de richting ook is die wij als club zullen gaan kiezen, onveranderd blijft het standpunt dat de gezondheid van ons allen de hoogste prioriteit heeft.
   
  Wij hopen binnen een week e.e.a. verder te kunnen invullen en communiceren.
   
  Mvg, namens het bestuur,
  Fouad Sidali