• Bestuur en verenigingsmedewerkers

  BESTUUR   

  Voorzitter

  Fouad Sidali (voorzitter@focus07.nl)

  Algemene zaken 
  Externe communicatie
  Sponsoring
  Veiligheid

   

  Secretaris

  Daniël Doornik (secretaris@focus07.nl)

  Ledenadministratie 
  Vrijwilligers 
  Interne communicatie

   
  Penningmeester 

  John Copier (penningmeester@focus07.nl) 

  Financiën 
  Inning contributie
  Verzekeringen 

   

  Jeugd- en dameszaken 

  Sandra Coenmans (jeugdcommissie@focus07.nl

  Jeugdcommissie
  Dames
  Toernooien 
  Activiteitencommissie 

   

  Technische zaken 

  vacature (technischecommissie@focus07.nl) 

  Technische commissie 
  Scouting en indeling
  Samenwerkingsverbanden
  Medische begeleiding

   

  Wedstrijd-/facilitaire zaken 

  Patrick Barten (wedstrijdzaken@focus07.nl)

  Wedstrijdsecretariaat
  Scheidsrechters 
  Trainingsmaterialen 
  Teamkleding 

   

  Accommodatie zaken 

  John Maassen (accommodatie@focus07.nl)

  Onderhoud en Beheer accommodatie
  Verhuur accommodatie 
  ICT en telefonie 

   

  Kantine zaken 

  Berry Vermeeren (kantine@focus07.nl)

  Kantinecommissie
  Vergunningen, naleving wet- en regelgeving 
  Inkoop 
  Feestcommissie

   


  VERENIGINGSMEDEWERKERS

  Jolanda Helmond (aanwezig ma-wo-do van 13.00-17.00 uur)
  -ledenadministratie
  -kledinguitgifte
  -coördinatie kantinerooster

  e-mail: ledenadministratie@focus07.nl


  Adrie van Wiggen
  -begeleiding/coördinatie kantinediensten en schoonmaak