• Algemene ledenvergadering 27 november 2018

  Beste lid van Focus '07, 
  Bij deze nodigt het bestuur van Focus '07 u van harte uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2018-2019. 

  Datum: 27 november 2018 
  Aanvang: 20.00 uur 
  Locatie: spelershome 

  Agenda

  1.   Opening en vaststellen agenda
  2.   Mededelingen
  3.   Notulen ALV d.d. 5-6-2018
  4.   Jaarstukken en financieel verslag seizoen 2017-2018
  5.   Controlecommissie: Verslag en advies goedkeuring jaarstukken Vereniging
  6.   Goedkeuring jaarstukken Vereniging door ALV en decharge bestuur
  7.   Benoeming controlecommissie 2018-2019
  8.   Verduurzaming: LED verlichting en zonnepanelen
  9.   Bestuurssamenstelling
  10. Rondvraag / wvttk

  We hopen u 27 november a.s. te mogen begroeten.

  Met vriendelijke groet,
  mede namens het bestuur van Focus '07,

  Diane Puddu
  secretaris Focus '07