• Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie van Focus'07 organiseert activiteiten voor alle leden, voor zover deze activiteiten geen directe relatie hebben met door de KNVB georganiseerde of door de KNVB formeel goed te keuren voetbalactiviteiten.

  De activiteiten die de activiteitencommissie organiseert, hebben de volgende uitgangspunten:
  - glimlach op het gezicht van de (jeugd)leden
  - het verenigingsgevoel doen ontstaan en vergroten

  De activiteitencommssie bestaat uit de volgende leden:

  Jorgen de Kock (voorzitter)

  Muriel Beekman
  Ismeta Oric-Maletic
  Suzanne Ooms


  Vind je het ook leuk om te helpen met het organiseren van activiteiten, meld je dan
  aan via jeugdcommissie@focus07.nl