• Accommodatiezaken

  Doel "Accommodatiezaken"

  Een van de bestuursportefeuilles is "Accommodatie". John Maassen is bestuurlijk verantwoordelijk.

  Het doel van deze portefeuille is om als een goed huisvader te zorgen voor de gehele accommodatie, zowel voor de opstallen (clubhuis, kleedkamers en tribune) als de voetbalvelden (inclusief groenvoorziening, paden, etc). Het streven is om het sportpark er netjes bij te laten liggen zodat alle leden en bezoekers er met plezier en veilig gebruik van kunnen maken.

  Inrichting "Accommodatiezaken"

  Accommodatie heeft een drietal pijlers:

  • Opstallen: clubgebouw, kleedkamers en tribune
  • Sportpark: voetbalvelden en paden en groenvoorziening rondom velden
  • Projecten:
   • Vervanging twee natuurgrasvelden (3+4) door kunstgrasvelden medio 2020
   • Vervanging twee kunstgrasvelden (1+2) door kunstgrasvelden medio 2022
   • Verduurzaming: aanleg zonnepanelen en LED-verlichting (eind 2019)

   Bemensing Accommodatie

  Voor de drie pijlers zijn de volgende personen het aanspreekpunt cq operationeel verantwoordelijk:

  • Opstallen ("Huismeester"): Eric Lamboo
  • Sportpark ("Terreinmeester"): Pieter Helmond
  • Projecten:
   • Vervanging natuurgrasvelden door kunstgrasvelden: John Maassen
   • Verduurzaming (zonnepanelen en LED-verlichting): Marco Roddenhof

   Onderhoudscommissie (OC)

  De aanspreekpunten verrichten de noodzakelijke activiteiten en werkzaamheden samen met de leden van de "Onderhoudscommissie" (OC). De OC is een pool van mensen, naast Eric Lamboo en Pieter Helmond, die elk een eigen expertise meenemen:

  • Pierre Ruyters
  • Simon van der Voort
  • Cees van Velsen
  • Wim van 't Pad (co√∂rdinator)
  • Theo Copier
  • Aart Leenen

  "Huismeester"

  De "Huismeester" is bereikbaar via huismeester@focus07.nl.

  Aandachtsgebieden zijn o.a.:

  • Toegang gebouw (sleutelbeheer, openen/sluiten)
  • Electra/verlichting
  • Inventaris
  • Alarminstallatie
  • Schoonmaak
  • Leidingwerk, douches
  • Brandveiligheid, contactpersoon voor brandweer
  • Vertegenwoordigt in VvE (Vereniging van Eigenaren)
  • Aanspreekpunt voor huurders van ruimte (SKPC, Houvast, Bingo)

   "Terreinmeester" 

  De "Terreinmeester" is bereikbaar via terreimeester@focus07.nl

  Aandachtsgebieden zijn o.a.:

  • Groenvoorziening heel sportpark
  • Onderhoud hekken, paden
  • Belijning voetbalvelden
  • Doeltjes/netten
  • Consul
  • Vlaggenmasten
  • Reclameborden sponsoren
  • Terras, buiteninventaris
  • Leeghalen prullenbakken
  • Toegang sportpark (sleutelbeheer, openen/sluiten)
  • Contactpersoon voor gemeente voor velden (operationele zaken) en materialen.

   

  Activiteiten afgelopen periode

  In de afgelopen periode heeft de OC hard gewerkt om de accommodatie van onze club er netjes bij te laten liggen. Enkele uitgevoerde werkzaamheden zijn:

  • Afvoeren hout oud terras en maken nieuwe loungebanken en tafels op het terras
  • Vervangen alle netten van de doelen
  • Nieuwe lijnen op de voetbalvelden uitgezet en getrokken
  • Zorgen voor nieuwe en snellere WiFi
  • Schoonmaken borden van sponsoren
  • Bestellen nieuwe vlaggenmasten
  • Kick-of gepland met "Bouwteam" (projectleider namens gemeente en aannemer) nieuwe kunstgrasvelden in zomer 2020
  • Gesprekken met wethouder en ambtenaren van de gemeente Culemborg over het plaatsen van zonnepanelen en LED-verlichting

   Ook hebben in de zomer diverse verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden in het clubgebouw:

  • Verhuizen SKPC van spelershome op 1e etage naar kantine
  • Plaatsen vouwwand in de kantine
  • Verbouwen bestuurskamer 1e etage in een fysiopraktijk door Martin Houvast/Thijs Uittenbogert