TEAMINDELING SEIZOEN 2021-2022

14 april 2021 22:15


Er wordt op veel gebieden heel hard gewerkt aan de toekomst van Focus'07. Zoals bekend hebben we zeer ambitieuze plannen met onze jeugdopleiding.

Eerder hebben we jullie bijv. al geïnformeerd over de unieke Focus'07 voetbalpiramide (check https://www.focus07.nl/1/269/de-unieke-voetbalpiramide-van-focus07/). Of over de talentendagen, waarmee we in de regio nadrukkelijk op zoek zijn naar versterking voor alle leeftijdscategorieën. Een zorgvuldig proces rondom teamindelingen is daarom relevanter dan ooit. De Technische Commissie (TC) bestaat uit deskundige voetbalopleiders en is eindverantwoordelijk voor de teamindeling. De TC wordt daarbij bovendien ondersteund door een groot corps gedreven jeugdtrainers en een ervaren Jeugdcommissie (JC). Over onze jeugdspelers is zoveel mogelijk informatie verzameld tijdens zoveel mogelijk meetmomenten. Al deze informatie is zorgvuldig geëvalueerd. De ontwikkeling van individuele jeugdspelers kan echter grillig verlopen en mede daarom is het indelen van teams geen exacte wetenschap. Dat maakt het formeren van meer dan 50 jeugdteams dan ook een zeer gecompliceerde puzzel, waarbij vooral het leggen van de allerlaatste puzzelstukjes een enorme uitdaging is.

Hieronder in grote lijnen het proces dat rondom de teamindelingen in gang is gezet:
-        gedurende het hele seizoen:
De TC onderhoudt contacten met trainers en JC en bezoekt wedstrijden en trainingen om zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van onze jeugdspelers.
I.v.m. Corona viel de competitie al snel stil, reden waarom de TC bijv. ook de #FOCUSDOENWESAMEN activiteiten bezoekt om de ontwikkeling van spelers te kunnen monitoren.

-        Januari/februari:
TC wisselt van gedachten met trainers van alle teams uit de Focus'07 jeugdopleiding. Dit waren enerzijds verkennende en evaluerende gesprekken, maar anderzijds is met de trainers ook gesproken over de ontwikkeling van de spelers in hun team.

-        Maart:
1e ronde talentendagen: hiermee wordt voornamelijk gemikt op de aanwas van nieuwe leden uit de regio, maar deze dagen zijn tevens dankbaar benut om nogmaals spelers uit de eigen jeugdopleiding te kunnen beoordelen (ook al omdat spelers i.v.m. Corona niet tijdens competitiewedstrijden gemonitord kunnen worden).

-        April:
Vervolg talentendagen.
Daarnaast 2e ronde gesprekken met selectietrainers over huidige ontwikkeling van desbetreffende categorie.
Naar aanleiding van alle informatie die gedurende dit seizoen is vergaard, zal de TC een eerste schets van de teamindeling van volgend seizoen maken.
Deze maand zal e.e.a. met de verschillende trainers en coördinatoren verder gefinetuned worden.

-        Mei:
Laatste talentendagen.
Organisatie van selectietrainingen; spelers die hiervoor in aanmerking komen, worden eind april geïnformeerd.
Vervolgens zal de TC per leeftijdscategorie met trainers en JC om tafel gaan om de voorlopige indeling rond te maken.

-        Juni:
We streven er naar om de VOORLOPGE teamindeling uiterlijk di. 01 juni a.s. bekend te maken.
De uiterste overschrijfdatum is door de KNVB gesteld op di. 15 juni en dus kunnen leden zich tot dat moment nog in- en uitschrijven. Om deze reden spreken we over een VOORLOPIGE indeling.

Vragen?
Zoals gebruikelijk is het ook dit seizoen mogelijk om naar aanleiding van de voorlopige indeling vragen te stellen aan een afvaardiging van TC en JC (Jeugdcommissie). Ook kan de teamindeling bij enkele leden tot teleurstelling leiden; dat is in een dergelijk proces helaas onvermijdelijk. Ook desbetreffende leden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Hiervoor kan een afspraak ingepland worden tussen di. 01 en zat. 05 juni. Nader bericht hierover volgt gelijktijdig met de bekendmaking van de voorlopige indeling. Mochten er vragen zijn over het proces zelf, stuur dan een mailtje naar tc@focus07.nl .

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!