Accommodatie -

Accommodatie

Jeugd Technisch COMMUNICATIE SPONSOR KANTINE ACCOMMODATIE ARBITRAGE

Accommodatiezaken

Doel Accommodatiezaken 
Een van de bestuursportefeuilles is Accommodatie. Frank Kerstens is bestuurlijk verantwoordelijk. 
Het doel van deze portefeuille is om als een goed huisvader te zorgen voor de gehele accommodatie, zowel voor de opstallen (clubhuis, kleedkamers en tribune) als de voetbalvelden (inclusief groenvoorziening, paden, etc). Het streven is om het sportpark er netjes bij te laten liggen zodat alle leden en bezoekers er met plezier en veilig gebruik van kunnen maken. 

Inrichting Accommodatiezaken
Accommodatie heeft een drietal pijlers: 

 • Opstallen: clubgebouw, kleedkamers en tribune 
 • Sportpark: voetbalvelden en paden en groenvoorziening rondom velden 
 • Projecten: Parkbankjes

 Bemensing Accommodatie
Voor de drie pijlers zijn de volgende personen het aanspreekpunt cq operationeel verantwoordelijk: 

 • Opstallen ("Huismeester"): Eric Lamboo 
 • Sportpark ("Terreinmeester"): Vacature 
 • Projecten: Frank Kerstens

Onderhoudscommissie (OC) 
De aanspreekpunten verrichten de noodzakelijke activiteiten en werkzaamheden samen met de leden van de Onderhoudscommissie (OC). De OC is een pool van mensen, naast Eric Lamboo en Pieter Helmond, die elk een eigen expertise meenemen: 

 • Wim van 't Pad (coördinator)
 • Aart Leenen 
 • Cees van Velsen 
 • Pierre Ruyters 
 • Simon van der Voort 
 • Guus Smeets

Huismeester 
De "Huismeester" is bereikbaar via huismeester@focus07.nl
Aandachtsgebieden zijn o.a.: 

 • Toegang gebouw (sleutelbeheer, openen/sluiten) 
 • Electra/verlichting 
 • Inventaris 
 • Alarminstallatie 
 • Schoonmaak 
 • Leidingwerk, douches 
 • Brandveiligheid, contactpersoon voor brandweer 
 • Vertegenwoordigt in VvE (Vereniging van Eigenaren) 
 • Aanspreekpunt voor huurders van ruimte (SKPC, Houvast, Bingo)

Terreinmeester 
De Terreinmeester is bereikbaar via terreinmeester@focus07.nl 
Aandachtsgebieden zijn o.a.: 

 • Groenvoorziening heel sportpark 
 • Onderhoud hekken, paden 
 • Doeltjes/netten
 • Vlaggenmasten 
 • Reclameborden sponsoren 
 • Terras, buiteninventaris 
 • Leeghalen prullenbakken 
 • Toegang sportpark (sleutelbeheer, openen/sluiten) 
 • Contactpersoon voor gemeente voor velden (operationele zaken) en materialen. 

Activiteiten afgelopen periode 
In de afgelopen periode heeft de OC hard gewerkt om de accommodatie van onze club er netjes bij te laten liggen. Enkele uitgevoerde werkzaamheden zijn: 

 • Vloeren secretariaat, keuken en entree vervangen 
 • Kunstgrasvelden 3+4 aangelegd 
 • Sparingen voor goals aangebracht op velden 2, 3 en 4 
 • Terreinonderhoud: onkruid
 • Ledverlichting aangebracht 
 • Diverse herstelwerkzaamheden 
 • Nieuwe vlaggenmasten voor vlagen en banieren
 • Schoonmaak ventilatieroosters 
 • Onderhoud picknickbanken/lounge sets
 • Nieuw terras i.p.v. talud
 • Nieuwe terrasdeur
 • Nieuwe vloer/indeling kantine
 • Hele inventaris 
 • Schilderwerkzaamheden
 • Zonnepanelen op het dak van de kantine

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!