header4.jpg

AFGELAST???


Klik hier om afgelastingen te zien.

PROGRAMMA

& UITSLAGEN

Klik hier voor het programma van de competitie en uitslagen
gedragscode 180

KANTINEROOSTER


Wanneer heb je kantinedienst? 
Klik hier
OPROEP ALTIJD BEVESTIGEN!!!
 


Focus kleding wordt uitgegeven door Jeugdcommissie
De jeugdcommssie (Pieter Helmond) is verantwoordelijk voor het beheer van de gehuurde Focus kleding.
Heeft u problemen met uw kleding neem dan gerust contact op. 
Pieter zal ervoor zorgen dat alles naar behoren geregeld worden.
Heeft u een vraag over de kleding mail dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Laatst aangepast op dinsdag 17 augustus 2010 12:49
 

Reglement gebruik overige verenigingskleding Focus ‘07

Hieronder wordt verstaan alle kleding, die namens de vereniging wordt verstrekt, zonder dat er sprake is van verhuur (trainingspakken, coachjassen)


Laatst aangepast op dinsdag 01 april 2008 00:53
Lees meer...
 
Elftalkleding
Bericht voor alle elftalleiders
Aan het begin van het seizoen is – met het uitreiken van de tas met kleding – ook een lijst verstrekt, met daarin de opgave welke tenues in welke maten onderdeel van de spelerstas uitmaakten.
De leiders is toen verzocht de tenues te koppelen aan een speler en de ouders/verzorgers de lijst te laten aftekenen. Gevraagd is deze lijsten compleet ingevuld in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
Laatst aangepast op vrijdag 22 februari 2008 19:03
Lees meer...
 
Reglement kledingverhuur Focus ‘07

 
Verhuurprijzen seizoen 2008/2009

à         Pupillen betalen 8 euro voor een tenue bestaande uit shirt en broek. Alle kledingstukken zijn voorzien van een spelersnummer. Shirt en broek hebben een beoogde levensduur van 5 jaren.

à         Junioren en Senioren betalen 15 euro voor een tenue bestaande uit shirt en broek. Alle kledingstukken zijn voorzien van een spelersnummer. Shirt en broek hebben een beoogde levensduur van 3 jaren.

à         Spelers dienen kousen zelf aan te schaffen. De vereniging schrijft voor dat dit kousen moeten zijn uit de webshop, geel/rood gestreept.

à         Aan ieder elftal wordt een kledingtas ter beschikking gesteld, waarin de complete elftalkleding gedurende het actieve speelseizoen steeds bewaard en vervoerd dient te worden. Een afschrift van de verhuuradministratie alsmede een wasvoorschrift dient standaard in de kledingtas aanwezig te zijn.

à         Bij kapotte kledingstukken gedurende het seizoen dient de huurder voor vervanging zorg te dragen. De officiële kleding van de vereniging is alleen verkrijgbaar via de kledingverhuur van onze eigen vereniging Focus ’07.

à         Prijzen in geval van vervanging gedurende het seizoen:

Kleding incl. nummering

Pupillen

Junioren & senioren

Shirt

27,50 euro  

29,50 euro

Broek

12,00 euro

12,50 euro

Keepershirt

37,50 euro

42,50 euro

Keepersbroek kort

15,00 euro

17,50 euro

Keepersbroek lang

27,50 euro

32,50 euro


Uitgifte van de kleding

à         Voorafgaand aan het nieuwe seizoen vindt de toewijzing van de kleding aan de huurders plaats. Op basis van de elftalindeling wordt aan spelers een spelersnummer binnen het betreffende elftal toegekend, wat definitief wordt bij de uitgifte van de kleding.

à         Uitgifte van kleding geschiedt op naam, incl. registratie van KNVB nummer van huurder.

à         Op uitgifteformulier staat vermeld:
1. uitgegeven kledingstukken
2. maat
3. nummering van de kledingstukken,
4. leeftijd van de kledingstukken (seizoen van gebruik)
5. eventuele herstelde schade aan de kleding / eerder gemelde schades en vermissingen door huurder …

à         (ouders/verzorgers van) Huurder tekent af voor ontvangst en voor akkoord van verhuurvoorwaarden. Degene die voor ontvangst tekent, dient zich te legitimeren middels paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

à         Al de gehuurde kleding blijft te allen tijde eigendom van de vereniging Focus ’07.

à         De gehuurde kleding wordt fysiek aan de elftalleider overhandigd. De elftalleider verzorgd de administratieve handelingen benodigd ter completering van het uitgifteformulier. Na completering levert de elftalleider het uitgifteformulier in bij de verhuurder, binnen één maand na aanvang van de competitie. In geval van het niet inleveren van een uitgifteformulier zal verhuurder eventuele schades aan en vermissing van kledingstukken via de elftalleider op het elftal verhalen.


Gebruik van de kleding

à         De kleding mag alleen gedragen worden in officiële wedstrijden resp. officiële gelegenheden waarin de speler FOCUS ’07 vertegenwoordigd.

à         Voor alle andere gelegenheden moet expliciet toestemming worden gevraagd aan het bestuur

à         De leider van het elftal draagt zorg voor het uitdelen en de inname van de kleding.

à         Huurder heeft de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de aan hem/haar toegewezen kleding volledig wordt verstrekt resp. volledig wordt ingenomen.

à         De kleding van een compleet elftal dient na gebruik in één wasgang bewassen te worden conform het door de verhuurder verstrekte wasvoorschrift. De wijze waarop een elftal de bewassing organiseert, wordt overgelaten aan de elftalleider.


Schade/vermissing

à         In geval van schade aan de kleding moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de verhuurder van de kleding, onder vermelding van de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan. Een speler is in beginsel aansprakelijk voor de schade ontstaan aan zijn kleding en dient de kosten voor herstel of vervanging aan de verhuurder te vergoeden.
Slechts in die gevallen waarin een speler kan aantonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om alle denkbare risico’s te vermijden (weggelopen bij opstootjes, omlopen i.p.v. over/onder afrastering te klimmen, etc.), hierin ondersteund door de elftalleider, kan de verhuurder besluiten herstel resp. vervanging voor diens risico te nemen. Besluiten inzake worden mede-getekend door het bestuur.

à         Een speler is altijd aansprakelijk in geval van vermissing. Vermissing moet ook zo spoedig mogelijk worden gemeld. Uitgifte van nieuwe kleding geschiedt tegen betaling van de volledige vervangingsprijs.

à         In de verhuuradministratie wordt aantekening gemaakt van schades/vermissingen, zowel t.a.v. de persoon als t.a.v. de betreffende kledingstukken.

à         Van herstelde kledingstukken zullen bij hernieuwde uitgifte de aangetekende schades ook op uitgifteformulier vermeld staan.

à         In geval van meerdere aantekeningen op persoonsnaam inzake schades/vermissingen kan het bestuur besluiten tot een op de persoon aangepast verhuurreglement, incl. aangepaste verhuurprijzen.


Inname van de kleding

à         Na de laatste officiële wedstrijd moet de kleding bij de verhuurder worden ingeleverd; exacte data zullen worden vermeld op/in de communicatiemedia van de vereniging.

à         Bij de verhuurder vindt controle plaats op de toestand van de kleding. Geconstateerde misstanden worden vergeleken met de aantekeningen in de verhuuradministratie. Indien kleding beschadigd/vermist is, dient de huurder de kosten voor herstel resp. completering aan de verhuurder te vergoeden. Niet vergoeden impliceert niet voldoen aan de financiële verplichtingen, hetgeen voor het bestuur van FOCUS ’07 reden is om overschrijving resp. uitschrijving bij de KNVB te kunnen weigeren.

à         Huurder tekent af dat kleding is ingeleverd resp. voor evt. aantekeningen die in verhuuradministratie zullen worden opgenomen.

à         Bezwaar tegen aansprakelijkstelling kan huurder schriftelijk indienen bij verhuurder. Verhuurder neemt inzake besluit, mede-getekend door bestuur.


Culemborg, versie 2.1, 25 april 2008

Laatst aangepast op maandag 07 september 2015 16:00
 


 

ADRES

Sportpark Parijsch
Prijsseweg 14 A1
4105 LE CULEMBORG
0345-512924

Correspondentie-adres:
Postbus 105
4100AC CULEMBORG

ROUTEBESCHRIJVING
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow