header2.jpg

AFGELAST???


Klik hier om afgelastingen te zien.

PROGRAMMA

& UITSLAGEN

Klik hier voor het programma van de competitie en uitslagen
gedragscode 180

KANTINEROOSTER


Wanneer heb je kantinedienst? 
Klik hier
OPROEP ALTIJD BEVESTIGEN!!!
 
Contributie 2017/2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2017 is de de contributie voor het seizoen 2017/2018 vastgesteld.

Inclusief kleding Exclusief kleding
Pupillen € 148,00 Kabouters € 78,00
Junioren € 175,00 Trimmen € 137,00
Senioren € 227,00 Niet spelende leden € 70,00
35+/45+ € 156,00 Donateurs (Geen KNVB lid) € 45,00
Inschrijfgeld € 20,00
 

Belangrijke spelregels

Statutair is bepaald dat de contributie bij vooruitbetaling en voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd is en dat bij tussentijdse afmelding van het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd is.

Inschrijving

· Bij de aanmelding als lid is een eenmalig inschrijfgeld van € 20,00 van toepassing.
· Bij inschrijving na 1 januari geldt voor het dan nog lopende seizoen dat 50% van de jaarcontributie verschuldigd is plus het inschrijfgeld.
· Bij inschrijving na 1 april geldt voor het dan nog lopende seizoen dat geen contributie verschuldigd is, alleen het inschrijfgeld is verschuldigd.


Automatische incasso

· Voor nieuwe leden is het uitsluitend mogelijk de jaarcontributie te voldoen via een automatische incasso.
· Wanneer een automatische incasso niet in één keer lukt (als gevolg van te weinig saldo of terugboeken door het lid), wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
· Het is mogelijk de jaarcontributie in vier gelijke termijnen te voldoen. Hiervoor gelden de volgende spelregels:
Betaling in termijnen kan uitsluitend via automatische incasso.
Wanneer 2 of meer keren de termijn incasso niet in één keer lukt (als gevolg van te weinig saldo of terugboeken door het lid) vervalt de mogelijkheid tot betaling in termijnen.

Incasso termijnen
Voor de leden die gebruik maken van de automatische incasso zal de incasso van de contributie voor het seizoen 2017/2018 plaatsvinden volgens onderstaande schema:
Eind september       1e termijn
Eind november        2e termijn
Eind januari             3e termijn 
Eind maart               4e termijn

Elk lid is verantwoordelijk te zorgen voor voldoende saldo op de rekening om extra kosten in verband met stoneringen te vermijden.

Niet tijdige betaling
Wanneer verschuldigde contributie niet tijdig wordt betaald zijn de volgende regels van toepassing:

· Indien de contributie na een maand niet is voldaan ontvangt het lid een eerste herinnering met een boete van € 5,-.
· Indien de contributie na anderhalve maand niet is voldaan ontvangt het lid een tweede herinnering met een boete van € 12,50.
· Indien de contributie na twee maanden niet is voldaan is het lid niet meer train/speelgerechtigd totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Kortingen
Bij betaling van de jaarcontributie ineens via automatische incasso wordt een korting van € 2,50 verstrekt.

Bij meer leden uit één gezin, woonachtig op één adres, is een kortingsregeling van toepassing op het 2e en eventuele volgende leden van € 11,00 per persoon. Deze korting wordt op verzoek verstrekt. Een verzoek om gebruik te maken van deze korting dient middels een email gericht te worden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . De korting wordt vanaf dat moment verstrekt. Het is niet mogelijk deze korting met terugwerkende kracht te ontvangen. Voorafgaand aan de eerste facturatieronde wordt gecontroleerd of de korting nog steeds van toepassing is.

Contributiefactuur
De contributiefactuur wordt via email verstrekt. Voor leden die contributie betalen via automatische incasso is dit ruim voor de daadwerkelijke afschrijving van de rekening. 
Mocht je de oorspronkelijke factuur niet per mail  hebben ontvangen, controleer dan je spambox en voeg indien nodig
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  als veilige afzender toe. Mocht je de factuur niet terug kunnen vinden, neem dan contact op met  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  om je emailadres te controleren. Het kan zijn dat wij nog een oud emailadres hebben.

Rekeningnummer van Focus'07 voor contributie is: NL06 INGB 0002 2576 84.

Uitschrijving
Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het seizoen (30 juni) en wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Bij opzeggingen na 1 juni is het lid de jaarcontributie van het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd. 

Laatst aangepast op zondag 24 september 2017 09:14
 


 

ADRES

Sportpark Parijsch
Prijsseweg 14 A1
4105 LE CULEMBORG
0345-512924

Correspondentie-adres:
Postbus 105
4100AC CULEMBORG

ROUTEBESCHRIJVING
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow