stemmen.jpg

AFGELAST???

zondag 22 februari 2015

Afgelast zijn
Thuis:Afgelast zijn
Uit:

PROGRAMMA

& UITSLAGEN

Klik hier voor het programma van de competitie en uitslagen
gedragscode 180

KANTINEROOSTER


Wanneer heb je kantinedienst? 
Klik hier
OPROEP ALTIJD BEVESTIGEN!!!
 
Hoogte contributie 2014/2015

Op de ledenvergadering van 22 mei 2014 is het volgende voorstel ingediend voor de contributie van seizoen 2014/2015. De contributie is verhoogd, omdat de vereniging, naast reguliere prijsverhogingen, wederom geconfronteerd is met een aantal kostenverhogende factoren: de verhoging veldhuur van globaal zo'n 3,5 euro per lid en de verhoging contributie KNVB van 2 euro per lid.


Contributie seizoen 2014/2015:

Inclusief kleding
Pupillen €     137,00
Junioren €     160,00
Senioren €     213,00
35+/45+ €     145,00
Exclusief kleding
Kabouters €       72,00
Trimmen €     128,00
Niet spelend leden €       70,00
Vrijwilligers €       20,00 Geen gezinskorting
Donateurs €       45,00 Geen KNVB lid
Inschrijfgeld €       20,00


Belangrijke spelregels
:
• Statutair is bepaald dat de contributie bij vooruitbetaling en voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd is en dat bij tussentijdse aan - of afmelding van het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd is.
• Mogelijkheid om de jaarcontributie om in 4 delen te betalen, echter alleen middels automatische incasso.
• Bij inschrijving na 1 januari geldt voor het dan nog lopende seizoen dat 50% van de jaarcontributie verschuldigd is.
• Bij de eerste aanmelding is een eenmalig inschrijfgeld van € 20,00 van toepassing,
• Bij meer leden uit een gezin, woonachtig op een adres, is een kortingsregeling van toepassing op het 2e en eventuele volgende leden van € 11,00 per persoon, op verzoek.
• Het reglement voor kledinghuur is terug te vinden op de Focus'07 site.

Niet tijdige betaling

Indien de nota niet tijdig wordt betaald zijn de volgende regels van toepassing:
• Indien de contributie na een maand niet is voldaan worden de tarieven met € 5,00 verhoogd
• Indien de contributie na 1 1/2 maand niet is voldaan worden de tarieven met van € 12,50 verhoogd.
• Indien de contributie na twee maanden niet is voldaan is het lid niet meer train/speelgerechtigd totdat het bedrag voldaan is.

Betaling per kwartaal
Ook voor het volgende seizoen is het mogelijk om de contributie per kwartaal te betalen. Dit kan echter alleen bij afgifte van een incassomachtiging. Stuur een mailtje met uw rekeningnummer naar de ledenadminstratie. .Bij afgifte van een jaarincasso ontvangt u een korting van € 2,50 (niet van toepassing bij betaling van de contributie per kwartaal).

Incasso termijnen

Voor de leden die gebruik maken van de automatische incasso zal deze plaatsvinden volgens onderstaande schema:

Eind september    1e termijn
Eind november      2e termijn
Eind februari          3e termijn 
Eind maart              4e termijn

Draag zorg voor voldoende saldo op de rekening om extra kosten in verband met stoneringen te vermijden. 

Sepa-Incasso

Ook Focus'07 is overgestapt op de Sepa-Incasso. Op verzoek is een overzicht met de individuele contractgegevens beschikbaar, stuur hiervoor een mailtje naar de ledenadminstratie. Op zichzelf is er weinig gewijzigd, alleen tussen het versturen van de factuur per mail en het daadwerkelijk incasseren ligt een langere periode als voorheen.

Mocht je de oorspronkelijke factuur per email niet hebben gehad, verzoeken wij je spambox te controleren en indien nodig Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. als veilige afzender toe te voegen, Mocht je de factuur niet terug kunnen vinden neem dan contact op met de ledenadminstratie om je email adres te controleren. Het kan immers zijn dat wij nog een oud emailadres hebben.


Het rekening nummer van Focus'07 voor de contributie is P2257684, IBAN: NL06 INGB 0002 2576 84.


Namens het bestuur,

Rob Boijmans
Penningmeester

Laatst aangepast op vrijdag 24 oktober 2014 06:53
 


 

ADRES

Sportpark Parijsch
Prijsseweg 14 A1
4105 LE CULEMBORG
0345-512924

Correspondentie-adres:
Postbus 105
4100AC CULEMBORG

ROUTEBESCHRIJVING
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow